Prijímajte španielskych zákazníkov

Dňa 23. februára 2023 prišiel španielsky zákazník do spoločnosti na obhliadku.Naše vysoko kvalitné produkty a služby, silná kvalifikácia a povesť spoločnosti, dobré vyhliadky na rozvoj priemyslu sú dôležitými dôvodmi, prečo prilákať túto návštevu zákazníka.Zástupca generálneho riaditeľa a všetci zamestnanci spoločnosti srdečne privítali príchod španielskych zákazníkov a zabezpečili starostlivú recepciu.Zákazník v sprievode riaditeľa každého oddelenia navštívil továreň spoločnosti.Zákazník pod vedením príslušného technického personálu navštívil výrobný proces výrobnej dielne.

Počas stretnutia vedúci predstavitelia spoločností a príslušní zamestnanci podrobne odpovedali na všetky druhy otázok, ktoré zákazníci položili.Hlboký dojem u zákazníkov zanechali aj ich bohaté odborné znalosti a dobre vyškolená pracovná schopnosť.

Na zákazníka hlboko zapôsobilo dobré pracovné prostredie spoločnosti, riadny výrobný proces, prísna kontrola kvality, harmonická pracovná atmosféra a pracovití zamestnanci.Mali tiež podrobné diskusie s vrcholovým manažmentom spoločnosti o otázkach budúcej spolupráce v nádeji, že dosiahnu vzájomnú komplementárnosť a obojstranne výhodný a spoločný rozvoj v budúcich projektoch spolupráce!

 


Čas odoslania: 24. februára 2023